0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Aktualności
06/10/2023

zajęcia sensoplastyki w CKiE

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory zmysłowe wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka, jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka® jest ucieleśnieniem powiedzenia, żbrudne dziecko, to szczęśliwe dziecko 

zajęcia sensoplastyki w CKiE

 Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, dlatego do twórczego działania wykorzystywane są tylko naturalne produkty spożywcze.  

Sensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:
• budowanie 
świadomości ciała i przestrzeni,
• usprawnienie ruchowe
• rozwój zmys
łów,
• rozwój mowy (o
środki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane
blisko o
środków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
• kontakt z dzie
ćmi – budujemy ich poczucie bezpieczeństwa.

Wstecz