0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Informujemy, że CKiE będzie nieczynne w dn. 2 maja.

Aktualności
02/11/2023

Konkurs plastyczny

„Mój ukochany Miś”

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Konkurs plastyczny

Protokół z przebiegu Konkursu Plastycznego

pt. „ Mój ukochany Miś”

zorganizowanego przez Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

 

 Komisja konkursowa w składzie: 

·         Przewodnicząca: Monika Czubaczyńska - Szram

·         Członek: Beata Pancerna-Wujcik

·         Członek: Anna Marta Wilczkowska

 

     Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej, której głównym tematem był Miś. Pracę można było wykonać  w dowolnym formacie, wybraną przez uczestnika techniką plastyczną. Głównym celem konkursu było pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

            Na ręce organizatora oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Na konkurs wpłynęło 158 prac,  w tym 81 z placówek przedszkolnych oraz 77 prac od uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

 

 Z uwagi na fakt, że każda z prac była wyjątkowo ciekawa Komisja postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

 

KATEGORIA I

dzieci przedszkolne

 

Wyróżnienia otrzymują:

Antoni Berent

Marysia Kunert

Franciszek Maćczak

Maciej Marks

Hubert Nasalski

Dominik Rystok

Maria Serwach

Franciszek Stokowski

Sebastian Walczak

 

KATEGORIA II

dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

 

Wyróżnienia otrzymują:

Lena Bednarska

Anastazja Ciszek

Ola Cukierska

Ola Grabowicz

Florentyna Janasik

Hanna Kaczmarek

Jakub Maj

Sebastian Wolniak

Lea Sawicka

Jakub Serwach

Laura Struska

Wiktor Szczęsny

Tosia Tarczyńska

 

Wyróżnionym przyznano nagrody rzeczowe.

Ponieważ wszystkie prace zasługują na docenienie, to każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek.

 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

Nagrody będą do odebrania w Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie od dnia 6 grudnia w godzinach 9:00-17:00.

                                   

                                                                                                                            Organizator

CKiE w PlichtowieRegulamin konkursu plastycznego

 

 

TEMAT KONKURSU:

Czekamy na prace plastyczne przedstawiające ulubionego Misia

 

CELE KONKURSU:

          pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,

          inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,

          popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych,

 

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do:

1)         dzieci przedszkolnych,

2)         dzieci z klas I - III szkół podstawowych.

 

PRACE PLASTYCZNE:

          Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera, pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).

          Format prac: A4

          Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, kontakt telefoniczny do rodzica lub wychowawcy.

 

JURY:

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie powołuje Jury, które ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci przedszkolne oraz dzieci z klas 1-3.

Jury wybiera najlepsze 3 prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

 

TERMINY I NAGRODY:

Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.11.2019r.

Jury przyznaje nagrody rzeczowe:

 

UWAGI KOŃCOWE: Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej CKiE oraz  facebooku CKiE  wraz  z informacją o autorze 25 listopada, w Dniu Pluszowego Misia. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wystawy nadesłanych prac, ale zastrzega sobie wybór tylko części z nich.

 

Informacji o konkursie udzielane są w:

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

91-702 Łódź, Plichtów 21 tel. 519150012 e-mail gpckie@gpckie.pl

 

Wstecz