0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Edukacja ekologiczna

Podsumowanie Warsztatów Ekologicznych

GPCKiE w Plichtowie jako beneficjent otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 38.038,00 zł, co stanowi 89% całego kosztu. Udział własny GPCKiE to 11% w kwocie 4.700,00 zł. Środki te zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wydatkowane na organizację warsztatów: zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych, upominków indywidualnych i gadżetów dla uczniów oraz na transport na zajęcia terenowe.

W warsztatach wzięło udział 461 uczniów z trzech szkół z terenu gminy Nowosolna:

  1. Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach,
  2. Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach,
  3. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym.

Przy współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego- Łódź i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” przeprowadzono zajęcia stacjonarne w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie i terenowe w Lesie Łagiewnickim, Lesie Wiączyńskim i w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Kadra realizująca zadanie (warsztaty ekologiczne zarówno w GPCKiE, jak i w terenie) to specjaliści z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, pracujący w służbie ochrony przyrody od wielu lat. Uczestnicy warsztatów przy wykorzystaniu metod aktywizujących w edukacji ekologicznej poznali zagadnienia związane z ochroną środowiska m.in.: racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarka odpadami, bioróżnorodność, system ochrony przyrody w Polsce, ochrona wód i ochrona lasów.

Chętni uczniowie wzięli udział w  3 konkursach: plastycznym p.t. „Kolory wiosny wokół mnie” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, ekologicznym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum. Zwycięzcy i wyróżnieni zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci plecaków, lornetek, latarek i nośników pamięci. Natomiast wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy za udział oraz gadżety: ekologiczne długopisy, ołówki i linijki.

Dziękujemy wszystkim współrealizatorom zadania za udział i zaangażowanie w przeprowadzeniu warsztatów.

Wstecz