0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w GPCKiE

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przy współpracy z Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  Nadleśnictwem Brzeziny, Leśnictwem Miejskim – Łódź oraz Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi przystąpiło do realizacji zadania p.n. „Poznaj  pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.
Zadanie to na podstawie zawartej umowy  nr 654/EE/D/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 42.738,00 zł w tym dotacja z WFOŚi GW wynosi 38.038,00 zł (89%). Termin zakończenia realizacji został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

Warsztaty prowadzone będą przez osoby do tego celu przeszkolone, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (pracownicy Oddziału terenowego PKWŁ, pracownicy Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego- Łódź i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi).

W ramach realizacji zadania planuje się następujące działania:

1. Warsztaty prowadzone na miejscu t.j. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie:

Ekologia dla najmłodszych – dla klas I-III szkoły podstawowej,
Dzikie jest piękne 1 – dla klas I-IV szkoły podstawowej
Dzikie jest piękne 2 – dla klas V-VI szkoły podstawowej
Niebieska planeta – dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Jak Eko poznał Lansa – dla klas I-III gimnazjum

- prowadzone przez pracowników Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”

Ochrona przyrody w Polsce – dla klas I-VI szkoły podstawowej – prowadzone przez pracowników Oddziału terenowego PKWŁ.

2. Zajęcia i warsztaty terenowe:

- w punkcie edukacyjnym Wiączyń i Lesie Wiączyńskim  dla klas I-III gimnazjum - prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Brzeziny,
- w Lesie Łagiewnickim  dla uczniów szkół podstawowych - prowadzone przez pracowników Leśnictwa Miejskiego – Łódź,
- w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich dla klas I-III gimnazjum - prowadzone przez pracowników Oddziału terenowego PKWŁ.

3. Przeprowadzenie 3 konkursów dotyczących zagadnień realizowanych podczas warsztatów:

-       plastycznego o tematyce ekologicznej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
-       ekologicznego dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej,
-       ekologicznego dla uczniów I-III gimnazjum
oraz
- Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursach,
- Zakup dyplomów dla zwycięzców konkursów oraz dla wszystkich uczestników warsztatów,
- Zakup upominków indywidualnych i gadżetów dla uczestników warsztatów.

Zapewniony jest przewóz uczniów. Po ustaleniu harmonogramu warsztatów, uczniowie będą dowożeni autokarem.

Mamy nadzieję, że realizacja zadania „Poznaj  pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013 przyniesie zamierzone efekty - wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych zarówno wśród bezpośrednich uczestników warsztatów jak również ich rodzin i otoczenia.

Wstecz