0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

W roku szkolnym 2012/2013 Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii zamierza rozpocząć prowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna. W tym celu złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu.

 

Warsztaty prowadzone będą zarówno w Centrum jak i w terenie, prowadzone będą przez pracowników Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwa Brzeziny oraz pracowników z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.

Zajęcia terenowe prowadzone będą przez pracowników DPKWŁ na terenie PKWŁ – na najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarach (rezerwat Parowy Janinowskie i rezerwat Struga Dobieszkowska, wczesnośredniowieczne grodzisko w Skoszewach Starych, kulminacje Wzniesień Łódzkich, Łagiewniki i rezerwat Las Łagiewnicki).

Zajęcia terenowe z pracownikami Nadleśnictwa Brzeziny odbywają się w punkcie edukacyjnym Wiączyń i Lesie Wiączyńskim.

W ramach warsztatów odbędą się 3 konkursy: 2 dla szkół podstawowych i 1 dla gimnazjum. Oba konkursy będą dotyczyć zagadnień realizowanych na warsztatach. Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody.

Tematy warsztatów (możliwa zmiana tematów):

1. Ekologia mieszczucha

Ekologia mieszczucha Zajęcia poświęcone są ekologii w codziennym życiu, w domu i w szkole. Zajęcia pozwalają uświadomić sobie ogromne znaczenia sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady). Młodsze grupy wezmą udział w zabawie „ekologiczny pajączek” a starsi uczniowie w „Światowym kongresie ekologów”.

2. Jak Eko poznał Lansa

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem fińskiej metody Green Drama. W czasie warsztatu uczestnicy tworzą i wcielają się w postacie reprezentujące dwa odmienne style życia – ekologiczny i konsumpcyjny. Czy Eko może zaprzyjaźnić się z Lansem? Czym charakteryzuje się ekologiczny styl życia i co to jest nadkonsumpcja? Czy bycie ekologicznym może być modne i czy na pewno potrzebujemy najnowszego modelu telefonu? Czy bliżej mi do Eko czy do Lansa? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas zajęć.

3. Świat w niebezpieczeństwie

W trakcie zajęć zidentyfikowane i omówione zostaną największe zagrożenia ekologiczne współczesnego świata. Uczniowie uświadomią sobie jak wiele niebezpieczeństw zagraża Ziemi. W trakcie zajęć zagramy w grę karcianą „Współczesne problemy ekologiczne” dzięki której w ciekawy sposób uczestnicy dowiedzą się tego jakie są przyczyny i skutki najbardziej palących problemów, oraz znajdą receptę na to jak im zaradzić.

4. Góra śmieci rośnie

Zajęcia ukazują problem śmieci jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz ukazują możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie zasady 3R (reduce, reuse, recycle). W przystępnej i działającej na wyobraźnie formie przedstawimy dane dotyczące ilości śmieci powstających w naszych domach..

5. Niebieska planeta – warsztat o wodzie

Celem zajęć jest unaocznie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz uświadomienie konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu.

6. Ekologia dla najmłodszych

Za pomocą zabaw ruchowych i plastycznych uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami zachowania wobec przyrody: roślin, zwierząt i ludzi. Dowiedzą się jak rośnie drzewo, a także przy okazji zabaw rozszerzą i utrwalą sobie wiadomości na temat zwierząt mieszkających w Polsce.

7. Dzikie jest piękne

Zajęcia wyjaśniają czym jest dzika przyroda, czym się różni przyroda rządząca się własnymi prawami od przyrody "zorganizowanej" przez człowieka, co to znaczy, że przyroda jest samowystarczalna, jakie są jej wartości i jak możemy ją chronić. Uczniowie oglądają fotografie dzikiej przyrody oraz zdjęcia ukazujących monokultury leśne, park miejski, skwery, aleje drzew przy drodze, starają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest dzika przyroda. W trakcie zajęć odbędzie się projekcja fragmentu filmu "Tętno pierwotnej puszczy". Zastanowimy się dlaczego warto chronić tereny dzikie, jaka jest ich wartość. Wspólnie ułożymy zasady zachowania na terenach chronionych i odnajdziemy te tereny na mapie Polski.

8. Dzikie jest piękne II

Podczas zajęć zajmiemy się szczególnie: znaczeniem bioróżnorodności, najczęstszymi zagrożeniami dla terenów przyrodniczych, a także formami oraz sposobami ochrony miejsc cennych pod względem przyrodniczym. Uczniowie obejrzą film "Dzikie Karpaty", opracują w formie plakatów pomysły przeciwdziałania poszczególnym typom zagrożeń, a także wczują się w rolę autentycznych obrońców danego terenu, przygotują argumentację do dyskusji.

9. Ochrona przyrody w Polsce

Podczas zajęć przedstawione będzie szczególna rola parku krajobrazowego w systemie ochrony przyrody w Polsce, problemy, zagrożenia i szanse rozwoju. Zajęcia poprowadzone będą w oparciu o przykłady z terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

10. Zajęcia terenowe w Lesie Wiączyńskim

11. Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Zajęcia autokarowe – w grupach od 10 – 40 osób (optymalnie do 30 osób) trwają ok. 4 godzin. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ideą utworzenia PKWŁ, walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Podczas wyjazdu mogą ujrzeć m.in. panoramę PKWŁ z jednego z punktów widokowych, zabytkowy kościółek w Kol. Niesułków, dwór w Byszewach, rezerwat przyrody "Parowy Janinowskie” i in.

Wstecz