0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Edukacja ekologiczna

Podsumowanie I etapu warsztatów ekologicznych POZNAJ I PIELĘGNUJ NATURĘ WOKÓŁ SIEBIE

1 marca zakończyliśmy etap warsztatów stacjonarnych, które zostały przeprowadzone w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego PKWŁ oraz Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Łącznie odbyło się 37 warsztatów tematycznych. Panie z ZPKWŁ -  Katarzyna Krakowska – dyrektor OT PKWŁ i Agata Zaborowska – specjalista d.s. ochrony krajobrazu przeprowadziły 6 warsztatów dla szkół podstawowych w Lipinach i Starych Skoszewach. Zapoznały uczniów z formami ochrony przyrody w Polsce i w regionie. Zimowa aura sprzyjała do zaznajomienia się ze  sposobami spędzania zimy przez żyjące obok nas dzikie zwierzęta.

Natomiast Panie Magda Lasocka i Ewelina Paprocka - trenerki edukacji ekologicznej z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła” w Łodzi ogółem przeprowadziły 31 warsztatów
z uczniami naszych szkół – w tym 22 dla szkół podstawowych i 9 dla gimnazjum. Każda klasa szkoły podstawowej, podzielona na grupy uczestniczyła w 2 zajęciach tematycznych. Uczniowie  klas I-III  - „Ekologia dla najmłodszych” i „Dzikie jest piękne I” . Natomiast „Dzikie jest piękne II” i  „Niebieska planeta” to tematy zajęć dla klas IV-VI.

Uczniowie gimnazjum podczas zajęć prowadzonych metodą Green Drama p.t. „Jak Eko poznał Lansa” tworzyli i wcielali się w postacie reprezentujące dwa odmienne style życia – ekologiczny i konsumpcyjny. Szukali odpowiedzi na pytania: Czy Eko może zaprzyjaźnić się z Lansem? Czym charakteryzuje się ekologiczny styl życia i co to jest nadkonsumpcja? Czy bycie ekologicznym może być modne i czy na pewno potrzebujemy najnowszego modelu telefonu? Czy bliżej mi do Eko czy do Lansa?

W kolejnym etapie warsztatów ekologicznych zaplanowano zajęcia terenowe – dla szkół podstawowych w Lesie Łagiewnickim, dla gimnazjum w Lesie Wiączyńskim i w najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Warsztaty zakończą się konkursami: plastycznym p.t. „Kolory wiosny” dla klas I-III szkoły podstawowej i wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI oraz gimnazjum. Zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy warsztatów dyplomy za udział oraz ekologiczne upominki i gadżety.

Wstecz