0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet
Edukacja ekologiczna

Warsztaty ze ŹRÓDŁAMI

28 stycznia uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, prowadzonych przez trenerki edukacji ekologicznej z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, które przedstawiły tematy:

  1. Dzikie jest piękne II.
  2. Niebieska planeta.

Uczniowie zapoznali się z problemem niedostatku wody pitnej na świecie, koniecznością jej oszczędzania i ochrony przed zanieczyszczeniami. Poznali także najczęstsze zagrożenia dla terenów przyrodniczych i sposoby ochrony cennych przyrodniczo miejsc. Podzieleni na grupy aktywnie pracowali nad opracowaniem map parków narodowych i regulaminów zachowań ludzi podczas pobytu w parkach oraz hasłami propagującymi konieczność oszczędzania wody pitnej. Następnie wszystkie grupy prezentowały swoje prace. Kolejne zajęcia zaplanowane są na dzień 4 lutego dla klas I-III.

Wstecz