0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Centrum Kultury w Plichtowie jest beneficjentem konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Nasz projekt ONLINE IS FINE został oceniony na 7 miejscu wśród 200 grantobiorców, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 170 100,00 zł.

Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafiło ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie  w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.  

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej. Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100% realizowane ze środków grantowych.

W czasie trwanie projektu grantobiorcy wezmą udział w cyklu szkoleń NCK, skorzystają z pomocy tutora cyfrowego, zakupią niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 beneficjentów, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Zapytanie ofertowe