0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Projekty

10/02/2022
Fundacja ORLEN

Budowa tężni solankowej na terenie zielonym CKiE sfinansowana z Fundacji ORLEN

Więcej
GPCKiE w Plichtowie - Organizacją Przyjmującą, Wysyłającą oraz Koordynującą Wolontariatu Europejskiego
12/01/2016
GPCKiE w Plichtowie - Organizacją Przyjmującą, Wysyłającą oraz Koordynującą Wolontariatu Europejskiego

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie - Organizacją Przyjmującą, Wysyłającą oraz Koordynującą Wolontariatu Europejskiego.

Więcej
01/01/2015
Projekt Bądź otwarty - zmieniaj świat 2015-2016

W sierpniu 2015 roku została zawarta umowa finansowa pomiędzy Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu „Bądź otwarty-zmieniaj świat!”.

Więcej
01/01/2014
Projekt Kreatywność kluczem do sukcesu 2014-2015

Dzięki Wolontariatowi Europejskiemu młode osoby w wieku 17–30 lat mogą nieodpłatnie i w pełnym wymiarze czasu pracować jako wolontariusze przez okres do 12 miesięcy w innym kraju Unii Europejskiej lub spoza niej...

Więcej
01/01/2013
Projekt Echa Europy 2013-2014

Wolontariat Europejski EVS (European Voluntary Service) jest drugą akcją Programu „Młodzież w działaniu”. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych...

Więcej
01/01/2013
PROJEKT GRUNDTVIG 2013-2015

"STARSI I MŁODSI LUDZIE ŻYJĄ I PRACUJĄ RAZEM"
"ELDER AND YOUNG PEOPLE LIVE AND WORK TOGETHER"

Więcej
GPCKiE w Plichtowie - Organizacją Goszczącą, Koordynującą Wolontariatu Europejskiego
21/09/2012
GPCKiE w Plichtowie - Organizacją Goszczącą, Koordynującą Wolontariatu Europejskiego

21 września 2012r. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status Organizacji Goszczącej, Koordynującej Wolontariatu Europejskiego - akredytacja listu intencyjnego pod numerem 2012-PL-134 w bazie organizacji EVS.

Więcej
01/09/2010
PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012

"MŁODZI LUDZIE W DZIAŁANIU"
"Young people in action"

Więcej