0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Projekty

01/01/2013

Projekt Echa Europy 2013-2014

Wolontariat Europejski EVS (European Voluntary Service) jest drugą akcją Programu „Młodzież w działaniu”. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych...

Wolontariat Europejski EVS (European Voluntary Service) jest drugą akcją Programu „Młodzież w działaniu”. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit.

EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury.

W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od kilku tygodni do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Mogą one dotyczyć szeregu zagadnień takich, jak środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, zapobieganie rasizmowi i narkomanii, świadomość europejska, sport i rekreacja oraz wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

W dniu 2012.09.21 Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status Organizacji Goszczącej, Koordynującej Wolontariatu Europejskiego i zostało zarejestrowane w europejskiej bazie organizacji EVS pod numerem 2012-PL-134. Akredytacja została przyznana na okres 3 lat.

W styczniu 2013r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” i Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie została zawarta Umowa Finansowa Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2. – Wolontariat Europejski nr 21/148/2012 o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu nr PL-21-148-2012-R4. Kwota dofinansowania wynosi 7860,00 EUR.  Pierwszy projekt GPCKiE w ramach wolontariatu europejskiego nosi tytuł „Echa Europy”. Działania projektowe realizowane będą od 1 stycznia 2013r do 31 maja 2014r. Przez najbliższy rok kalendarzowy od 3 marca 2013r. do 2 marca 2014r. gmina Nowosolna będzie gościć wolontariusza z Rumunii.

Partnerem GPCKiE w projekcie jest Fundacja Zamolxes z Rumunii http://zamolxes.ro/ która w projekcie pełni rolę organizacji wysyłającej EVS. Siedziba Fundacji Zamolxes znajduje się w miejscowości Câmpina (miasto w południowej Rumunii, w okręgu Prahova, u podnóża Karpat Południowych, nad rzeką Prahova).

Rumunia od 1 stycznia 2007 jest członkiem Unii Europejskiej. Położona w południowo-wschodniej części Europy, graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą oraz największym miastem Rumunii jest Bukareszt. Państwo Rumuńskie może poszczycić się bardzo długą i ciekawą historią i kulturą ziem na których leży.

Historię i kulturę Rumunii mieszkańcy gminy Nowosolna będą mogli poznawać podczas odbywających się w ramach projektu różnych spotkań z wolontariuszem i wieczorów rumuńskich. W ramach projektu realizowane będą różnorodne działania zgodnie z  HARMONOGRAMEM  DZIAŁAŃ . Produktem projektu będzie wydanie książki podsumowującej tradycje i porównującej sposób obchodzenia różnych świąt i wydarzeń w Polsce i w Rumunii (w trzech językach: polskim, rumuńskim, angielskim). Podczas pobytu w Polsce wolontariusz przez cały czas uczyć się będzie języka polskiego.

Mamy nadzieję że za jakiś czas będziemy nie tylko gościć ale również wysyłać za granicę młodych wolontariuszy z gminy Nowosolna.

Wstecz